3. Přehlídka akordeonových souborů v kraji Vysočina

ZUŠ Ledeč nad Sázavou a ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod Vás srdečně zvou
do sálu Gymnázia v Ledči nad Sázavou v  sobotu 16. června 2018 od 10.30 hodin
na komorní, souborová a orchestrální akordeonovou hru.