Představení pro ŠD: Sám sebou

Představení LDO pro žáky školní družiny se uskuteční 20. a 21. června 2017 od 13.15 hodin.