AKADEMIE UMĚNÍ SENiorů

V říjnu 2017 začíná třetí rok výuky Akademie umění SEN.

První hodina sborového zpěvu bude v pondělí 9. 10. v 10.30 hodin.
První výuka Tanečního oboru bude v úterý 10. 10. v 9.30 hodin.
První výuka Výtvarné tvorby bude ve čtvrtek 12. 10. od 10.00 hodin.
Studentky jsou srdečně zvány na přednášku B. Blažka na téma Reliéf a to ve středu 27. 9. od 16.15 hodin.
První výuka Multimediální tvorby bude v pátek 6. 10. od 10.00 hodin. Na programu bude promítání fotografií pro obě skupinky.
Individuální hodiny Hudebního oboru začnou dle domluvy s vyučujícími.

logo-sen2

„Dokud žiješ, uč se! Nečekej, že moudrost s sebou přinese stáří.“
Solón

V říjnu 2015 otevřela ZUŠ Ledeč nad Sázavou za finanční podpory Města AKADEMII UMĚNÍ SENiorů.
Hlavním mottem AKADEMIE je, stát se místem, které SENiorům pomůže splnit nejen svůj dávný SEN věnovat se umění, ale zároveň zprostředkuje možnost naučit se něčemu novému, jinému nebo navázat nové přátelství.

Pro koho je AKADEMIE UMĚNÍ SENiorů určena?

Pro všechny SENiory důchodového nebo nezaměstnané předdůchodového věku, držitele průkazů ZTP - tedy kategorie „55 +“, kteří mají vztah k umění nebo jen pouhou chuť vyzkoušet si něco nového. Přihlásit se mohou začátečníci i pokročilí, občané města Ledče n. S.

Co AKADEMIE UMĚNÍ SENiorů svým studentům nabízí?

Odborné vzdělání ve třech uměleckých oborech:
Hudební obor: hra na hudební nástroje, sborový zpěv, přednášky z dějin hudby
Taneční obor: pohybová a taneční dílna – fyzické a psychické uvolnění, protažení, relaxace
Výtvarný obor: plošná, prostorová tvorba, arteterapie
Multimediální tvorba: fotografie a grafika na PC, video, dějiny umění, informatika

Jak výuka probíhá?

Výuku vedou kvalifikovaní pedagogové z řad učitelů ZUŠ Ledeč n. S. a bude probíhat převážně v dopoledních hodinách, případně po skončení výuky žáků.Typ studia zvolí každý student podle svých psychických i fyzických schopností. Zároveň si společně s lektorem stanoví tempo, obtížnost a svůj cíl, ke kterému bude studium směřovat. Zájemci se tedy nemusí obávat, že studium nezvládnou.

V hudebním oboru bude výuka probíhat zpravidla 1 hodinu týdně, v ostatních oborech 2 hodiny jednou za 14 dní.

Studium je tříleté a po jeho ukončení (absolvování 3. ročníku) obdrží student na slavnostním ceremoniálu certifikát o absolvování studia, který mu bude předán z rukou vedení školy a představitelů Města.

Kolik výuka stojí?

Díky představitelům našeho města, kteří tento projekt svým hlasem podpořili a zajistili tak jeho financování z městského rozpočtu, je toto vzdělávání zcela bezplatné.

Jak se přihlásit?

Přihláška je ke stažení zde  nebo k dispozici v ředitelně ZUŠ. Vyplněnou přihlášku můžete podat v ředitelně školy nebo poslat elektronicky (viz kontaktní údaje školy).

„Umění stárnout je umění žít. Využít každé chvíle k naplnění svých přání, snů, strávit co nejvíce času s lidmi, které máme rádi, prostě plnohodnotně prožít svůj život.“

 
Zahájení Akademie umění seniorů se konalo 1. října 2015 v 10.00 hodin v sále v přízemí ZŠ Komenského za účasti starosty města Ing. Zdeňka Tůmy.
 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ