Výše příspěvku na úhradu nákladů spojených s vyučováním (školné) pro školní rok 2018/2019

obor, předmět školné/měsíc školné/pololetí
přípravná hudební výchova 200,- 1000,-
hudební obor 260,- 1300,-
hudební obor – skupiny dvou a více žáků 200,- 1000,-
literárně-dramatický obor 200,- 1000,-
výtvarný obor 200,- 1000,-
multimediální tvorba ve VO 200,- 1000,-
taneční obor 180,- 900,-

Výše příspěvku je dána Vyhláškou MŠMT č.71/2005 Sb.,
o základním uměleckém vzdělávání.

 

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím