Lustr a NG v Praze

Ve středu 10. 10. se žáci multimediální tvorby vypraví do Prahy na festival současné ilustrace Lustr (více zde: https://lustrfestival.cz/). Prohlídku výstav začneme v 9.00 hodin. Od 10.30 do 11.00 hodin budeme mít komiksový workshop s umělkyní ToyBox. Po té si doprohlédneme výstavu a nasvačíme se. Po Lustru půjdeme jen kousek pěšky do Obecního domu na výstavu s edukačním programem. Na výstavě shlédnete 11 pláten ze Slovanské epopeje Alfonse Muchy (více zde: http://www.ghmp.cz/vystavy/4336-alfons-mucha-slovanska-epopej/).
Na zájezd se pojede vlakem ČD: odjezd 6.30, návrat v 17.42 hodin. Cena zájezdu: 350 Kč (workshop a vstup na výstavu), 50 Kč (eduk. program A. Mucha), 93 Kč (vlak).
Zájemci se přihlásí u uč. Pelikánové.

lustr

p201807180492601 18071

Lustr
40 českých ilustrátorů 
představí svou tvorbu - 4. 10. 2018 - 10. 10. 2018
Pořadatel: Czech illustrators, Hybernská 4, Praha 1
Festival LUSTR je největší přehlídka současné autorské ilustrace a největší setkání ilustrátorů u nás. Pravidelně prezentuje to nejlepší a nejčerstvější ze současné české a slovenské ilustrace a své místo na něm mají i zahraniční tvůrci.

Alfons Mucha: Slovanská epopej – tematická prohlídka pro školy
cíl a smysl prohlídkyseznámit žáky a studenty s osobností Alfonse Muchy (1860–1939), světově nejproslulejšího českého secesního umělce, který získal díky své originální tvorbě na přelomu 19. a 20. století v Paříži mezinárodní uznání. Podrobněji se budeme věnovat jeho vrcholnému životnímu dílu – Slovanské epopeji (1912–1926), cyklu dvaceti monumentálních pláten, ve kterých symbolicky zachytil dějiny a mytologii Slovanů. Tematické rozpětí Slovanské epopeje sahá od slovanského dávnověku a uctívání pohanských božstev, přes znázornění historicky doložených událostí – důležitých především z myšlenkového a kulturního hlediska – až po závěrečnou vizi Slovanstva pro celé lidstvo. Během prohlídky si detailněji představíme jedenáct vystavených pláten (Petr Chelčický, Jan Ámos Komenský, Král český Přemysl Otakar II, Po bitvě na Vítkově, Husitský král Jiří z Poděbrad, Po bitvě u Grunwaldu, Car Simeon Bulharský, Korunovace srbského cara Štěpána Dušana východořímským císařem, Svatá hora Mont Athos, Přísaha omladiny, Apoteóza „Slovanstvo pro lidstvo“).

Protože díla evokují svým předimenzovaným měřítkem i jistým patosem a emotivností mj. divadelní scény a jeviště, je jednou z variant reakcí na díla realizace „živých obrazů“, tzn. napodobování a „režírování“ zde přítomných obrazů přímo našimi návštěvníky a jejich konfrontace s reálnými výtvory. Aluzí na specifické měřítko děl je i rafinovaně pojatá hra, kdy jsou k dispozici reprodukce detailů obrazů v měřítku 1:1 a žáci nebo studenti je v obrazech hledají.Výstava je realizována v prostorách, které jsou spjaty se vznikem Československa a zároveň s dalším dílem Alfonse Muchy, který zde dekoroval Primátorský salónek. Výstavní prostory v Obecním domě patří k nejreprezentativnějším v Praze a jsou svým secesním charakterem velice spřízněné s autorovou dekorativní tvorbou.

5 Kral cesky Premysl Otakar II. 1261 copy 1531993433 9 svata hora mont athos 531

 

 

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím