Na akordeon nevážně i vážně...


Děkujeme všem našim akordeonistům, klávesistkám, panu uč.Růžičkovi a Štěpánkovi a našim hostům z telčsko-třešťského orchestru za prima koncert (18.9.2009). Vrací se k němu i článek paní řed.Brázdové ze ZUŠ Třešť, uveřejněný v novinách Cesta Vrchovinou, který připojujeme:

„Na akordeon nevážně i vážně...“

Dovolte, abych prostřednictvím vašich novin poděkovala za příležitost vystoupit na společném koncertě akordeonistů základních uměleckých škol z Ledče n.S., Telče a Třeště, který se konal pod názvem „Na akordeon nevážně i vážně...“ v pátek 18. září 2009 v sále Gymnázia v Ledči nad Sázavou. Naše poděkování patří organizátorům (řed.Janě Laudátové a uč.Jiřině Hoskovcové ze ZUŠ Ledeč n.S.) nejen za velmi milé přijetí, ale také za skvělé zážitky ze společného účinkování i z průběhu společného večera. Nebývá prý zvykem, aby se ledečský gymnazijní sál proměnil v příjemné posezení u malých stolků, kde je návštěvníkům podáváno domácí cukroví a výborný čaj – ano, toto příjemné prostředí ledečští přichystali, abychom se my i posluchači cítili dobře (paní ředitelka Jana Laudátová prozradila, že inspiraci k vytvoření krásného prostředí čerpala právě ze zážitků na tradičních akcích Telčsko-třešťského orchestru „Čaje o páté“ v Telči, což nás velmi těší). A tento záměr dopadl skvěle – v sále panovala po celou dobu koncertu vynikající atmosféra a při závěrečném bloku Hašlerových písní s námi zpívalo už i celé publikum. Na samém závěru koncertu jsme byli svědky velkého nadšení posluchačů, kteří účinkujícím nejen mohutným potleskem, ale pak i slovně vyjadřovali svoje uznání.
Po koncertě nás naši kamarádi se svými učiteli ze ZUŠ Ledeč n.S. pozvali na výborné pohoštění, ke kterému jsme samozřejmě přispěli i my něčím malým k zakousnutí. Strávili jsme nádherný večer plný povídání, zábavy a navazování nových přátelství i utužování těch starých.
Na koncert v Ledči n. S. budeme rádi vzpomínat. Nemusíme však čekat dlouho a společně si i s žáky ostatních oddělení hudebního oboru zahrajeme s našimi ledečskými kamarády při plánovaném Společném koncertě obou ZUŠ dne 12. listopadu 2009 v Ledči nad Sázavou.

Lenka Brázdová, ředitelka ZUŠ Třešť