Charakteristika hudebního oboru

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní a poučené interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojení si základních teoretických znalostí využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení (RVP ZUV).

Každé studijní zaměření je složeno z předmětů vycházejících ze dvou oblastí:

 • „Hudební interpretace a tvorba“ 
  - sólová hra na nástroj, zpět
  - komorní, souborová nebo orchestrální hra ( je součástí studia zpravidla od 3. roč.)
 • „Recepce a reflexe hudby“
  - hudební nauka (je součástí studia v 1.-5. roč.)

Studijní zaměření v hudebním oboru v ZUŠ Ledeč nad Sázavou:

 • přípravné studium
 • hra na klavír
 • hra na akordeon
 • hra na elektronické klávesové nástroje
 • hra na housle
 • hra na kytaru
 • sólový zpěv
 • hra na trubku
 • hra na lesní roh
 • hra na pozoun
 • hra na tenor
 • hra na tubu
 • hra na zobcovou flétnu
 • hra na klarinet
 • hra na saxofon
 • hra na bicí nástroje

Žáci studující kterékoliv z uvedených studijních zaměření mohou navštěvovat nepovinný předmět Sborový zpěv.

 

Sdílet

 

euvlajka
Projekt Šablony II pro ZUŠ Ledeč

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím