Charakteristika oboru

Výchovně vzdělávacím cílem Literárně dramatického oboru je harmonický rozvoj dítěte vedoucí k tvůrčímu životu. Dítě se na platformě dramatického umění a umění literárního seznamuje se smyslem, podstatou, příčinami i následky tvůrčí práce. Prohlubuje a upevňuje si vědomí tvůrčí práce coby principu existence. Prohlubuje a upevňuje si vědomí o sobě. Rozvíjí citovou, mravní, rozumovou, smyslovou, tělesně pohybovou, duševní i duchovní složku svojí osobnosti. Své vědomí se učí respektovat a podřizovat mu svá rozhodnutí.

      Studium v LDO nabízí dítěti možnost seberealizace, naplnění potřeby tvůrčí práce, potřeby komunikovat a vyjadřovat se, potřeby cítit svoji výjimečnost a zároveň sounáležitost.

      Práce v Literárně dramatickém oboru umožňuje dítěti objevovat a kultivovat svoji múzičnost. Objevovat a kultivovat představivost ve všech jejích podobách, schopnost vnímat, reagovat na podněty v příčinných souvislostech, v mezích zákonů logiky. Podporuje, podněcuje a upevňuje odvahu k takovému objevování a reakcím, odvahu své poznání pojmenovávat a zveřejňovat, pojmenovávat podstatu a význam.

      LDO připravuje dítě pro uplatnění se v široké oblasti sociálně zaměřených povolání vyžadujících vysokou míru empatie a kultivace komunikačních dovedností, povolání vyžadujících schopnosti pro týmovou spolupráci. Literárně dramatický obor vychovává adepty studia na středních a vysokých uměleckých školách, školách filosofických, pedagogických, lékařských i manažerských.

Bohuslav Žáček

 

 

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím