Uncategorised

Úvodní stránka od ledna

ZUŠ Ledeč nad Sázavou

Informace o provozu školyod 7. prosince 2020Od pondělí 7. prosince 2020 probíhá prezenční výuka ve všech oborech. Nebudou pouze hodiny hudební nauky. Více info najdete na webu MŠMT zde. Podmínky provozu ZUŠ s ohledem na riziko šíření nákazy COVID – 19: Do školy je zakázán vstup osobám s příznaky infekčního onemocnění! Žáci do budovy školy přicházejí bezprostředně před začátkem výuky a po skončení výuky opouštějí budovu školy co nejdříve. Po příchodu do budovy školy si žáci na toaletách umyjí ruce teplou vodou a mýdlem, ruce osuší a následně si ruce vydezinfikují – dezinfekční přípravky jsou k dispozici také na chodbě u nástěnky v 1. patře a v každé učebně. V budově je povinné mít nasazenou roušku. Při hře na dechový nástroj a zpěvu ve třídě žáci roušku mít nebudou. Doprovázejícím osobám je vstup do budovy umožněn pouze v nezbytných případech, nutné je nasazení roušky. Více čtěte zde v dokumentu Mimořádné opatření platné od 18. 9. 2020 do odvolání.
 

Prohlášení o přístupnosti

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (viz. poznámka č. 1).Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky http://www.zusledec.cz/ Stav souladuTyto webové stránky jsou plně v souladu se směrnicí viz. poznámka č. 1. Nepřístupný obsahNa webové stránce není žádný nepřístupný obsah. Vypracování tohoto prohlášení o přístupnostiToto prohlášení bylo vypracováno dne 23. 9. 2019. Zpětná vazba a kontaktní údajeZa zpřístupnění je zodpovědná a zpracuje žádosti zaslané prostřednictvím mechanismu zpětné vazby: Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou příspěvková organizace, Nádražní 231, Ledeč nad Sázavou 584 01, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak0a7b901cc1c9bdf72684003d1bd954bb').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0a7b901cc1c9bdf72684003d1bd954bb = 'zusledec' + '@'; addy0a7b901cc1c9bdf72684003d1bd954bb = addy0a7b901cc1c9bdf72684003d1bd954bb + 'zusledec' + '.' + 'cz'; var addy_text0a7b901cc1c9bdf72684003d1bd954bb = 'zusledec' + '@' + 'zusledec' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloak0a7b901cc1c9bdf72684003d1bd954bb').innerHTML += ''+addy_text0a7b901cc1c9bdf72684003d1bd954bb+''; . Postupy pro prosazování právaV případě problémů ze zpřístupněním kontaktujte vedení školy e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloakd60a3f75ba5da7fb2e215d0ea2241e35').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd60a3f75ba5da7fb2e215d0ea2241e35 = 'zusledec' + '@'; addyd60a3f75ba5da7fb2e215d0ea2241e35 = addyd60a3f75ba5da7fb2e215d0ea2241e35 + 'zusledec' + '.' + 'cz'; var addy_textd60a3f75ba5da7fb2e215d0ea2241e35 = 'zusledec' + '@' + 'zusledec' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloakd60a3f75ba5da7fb2e215d0ea2241e35').innerHTML += ''+addy_textd60a3f75ba5da7fb2e215d0ea2241e35+'';  , tel. +420 561 110 075 nebo tvůrce webových stránek Radek Pelikán (IČO: 73006521), tel. +420 728 894 759, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak00da4566fd907b456b611c67fd2f7ab0').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy00da4566fd907b456b611c67fd2f7ab0 = 'radek' + '@'; addy00da4566fd907b456b611c67fd2f7ab0 = addy00da4566fd907b456b611c67fd2f7ab0 + 'pelikanek' + '.' + 'cz'; var addy_text00da4566fd907b456b611c67fd2f7ab0 = 'radek' + '@' + 'pelikanek' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloak00da4566fd907b456b611c67fd2f7ab0').innerHTML += ''+addy_text00da4566fd907b456b611c67fd2f7ab0+''; . Další postup je kontaktovat zřizovatele školy Město Ledeč nad Sázavou: Městský úřad, Husovo náměstí č. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel.: +420 569 729 510, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak7be5fc5d1b7fbf634557e2bf7c817c74').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7be5fc5d1b7fbf634557e2bf7c817c74 = 'podatelna' + '@'; addy7be5fc5d1b7fbf634557e2bf7c817c74 = addy7be5fc5d1b7fbf634557e2bf7c817c74 + 'ledecns' + '.' + 'cz'; var addy_text7be5fc5d1b7fbf634557e2bf7c817c74 = 'podatelna' + '@' + 'ledecns' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloak7be5fc5d1b7fbf634557e2bf7c817c74').innerHTML += ''+addy_text7be5fc5d1b7fbf634557e2bf7c817c74+''; . Dodatečná telefonická podpora pro osoby se zdravotním postižením a podpora pro uživatele pomocných technologií: Radek Pelikán: tel. +420 728 894 759.   Poznámka č. 1Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru(Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1). Text směrnice najdete na webu Ministerstva vnitra ČR zde.  

Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR na jaře 2020

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR Věnujte zvýšenou pozornost informacím MŠMT k vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky ze dne 12. března 2020. Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na: základní umělecké školy (nově) zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově) jazykové školy (nově) jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově) základní školy střední školy a konzervatoře vyšší odborné školy vysoké školy Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020. Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení. Zákaz se ode dne 13. 3. 2020 nově týká základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a také jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí. Zákaz nově rovněž dopadá od 13. 3. 2020 i na akce pořádané těmito školami pro žáky a studenty, jako jsou např. zotavovací akce či jiné podobné akce typu lyžařské zájezdy, školy v přírodě, výměnné pobyty. V případě již probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto akce dokončit. Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele. Více na stránkách MŠMT. O ukončení tohoto opatření Vás budeme informovat na našich stránkách. Soňa Brabcová ředitelka ZUŠ Ledeč nad Sázavou Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky--vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi_1.pdf Tisková zpráva týkající se návratu občanů ze zahraničí a zpráva s informacemi o povinné karanténě, která platí pro všechny, kteří se vrací z rizikových oblastí. Tisková zpráva z 13. 3. 2020: S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/. Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.Více informací i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop

 

Sdílet

 

euvlajka
Projekt Šablony II pro ZUŠ Ledeč

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím