CO NABÍZÍ NAŠE ZUŠ

 • Kvalitní, systematické, odborné a soustavné vzdělávání v uměleckých oborech
 • Výuku vedenou odborně vzdělanými pedagogy - absolventy konzervatoří, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol
 • Výuku realizovanou podle školního vzdělávacího programu
 • Uplatnění žáků ve velkém množství souborů, orchestrů, v pěveckých sborech
 • Vlastní výstavy, vernisáže, představení a koncerty

V ZUŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU VZDĚLÁVÁME ŽÁKY V TĚCHTO STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍCH:

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

 • Ve všech oborech přijímáme žáky do přípravného studia:
 • přípravné studium I – určeno pro žáky ve věku do 7 let
 • přípravné studium II – určeno pro žáky ve věku od 14 let, kteří dosud nenavštěvovali hudební obor

HUDEBNÍ OBOR:

 • hra na klavír
 • hra na akordeon
 • hra na kytaru
 • hra na EKN (elektronické klávesové nástroje)
 • hra na housle
 • hra na zobcovou flétnu
 • hra na příčnou flétnu
 • hra na klarinet
 • hra na saxofon
 • hra na trubku
 • hra na tubu
 • hra na lesní roh
 • hra na tenor
 • hra na baryton
 • hra na pozoun
 • hra na bicí nástroje
 • pěvecká hlasová výchova

VÝTVARNÝ OBOR

 • výtvarná tvorba
 • multimediální tvorba

TANEČNÍ OBOR

 • tanec

Organizace studia

Přípravné studium pro I. stupeň

Přípravné studium je otevíráno ve všech vyučovaných uměleckých oborech. Je určeno především pro žáky 1. tříd ZŠ nebo předškolní děti. Cílem přípravného studia je připravit děti ke vzdělávání v daném oboru, seznámit je s nezbytnými základy a motivovat je pro další vzdělávání. V případě hudebního oboru se žáci připravují ke hře na hudební nástroj.

Přípravné studium pro II. stupeň

Studium je určeno pro straší žáky (zpravidla kolem 14 let), kteří se rozhodli studovat některý umělecký obor až ve starším věku. Cílem studia je předat žákům základy potřebné pro další studium.

Základní studium

Základní studium je určeno pro žáky základních a středních škol. Je organizováno ve všech uměleckých oborech vždy ve 2 stupních. 1. stupeň je zpravidla určen pro žáky ve věku od 7 do 14 let, 2. stupeň pro žáky od 14 do 18 let.

Studium pro dospělé

Studium je určeno pro zájemce o vzdělávání z řad dospělých. 

Přihláška

Přihlášku je třeba vyplnit elektronicky https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/ 
do 31. 5.
Zájemci budou poté kontaktováni vedením školy a pozváni k přijímacím pohovorům.  

 

 

 

Sdílet

 

euvlajka
Projekt Šablony II pro ZUŠ Ledeč

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím