Výše příspěvku na úhradu nákladů spojených s vyučováním (školné) pro školní rok 2022/2023

obor, předmět školné/měsíc školné/pololetí
přípravná hudební výchova 240,- 1200,-
hudební obor 300,- 1500,-
hudební obor – skupiny dvou a více žáků 240,- 1200,-
   
výtvarný obor 240,- 1200,-
multimediální tvorba ve VO 240,- 1200,-
taneční obor 220,- 1100,-

Výše příspěvku je dána Vyhláškou MŠMT č.71/2005 Sb.,
o základním uměleckém vzdělávání.

Příspěvek na školné pro rodiny, které se dostaly do ekonomických potíží
poskytuje Nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova, více informací najdete zde.

 

Sdílet

 

euvlajka
Projekt Šablony II pro ZUŠ Ledeč

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím