Výše příspěvku na úhradu nákladů spojených s vyučováním (školné) pro školní rok 2021/2022

obor, předmět školné/měsíc školné/pololetí
přípravná hudební výchova 220,- 1100,-
hudební obor 280,- 1400,-
hudební obor – skupiny dvou a více žáků 220,- 1100,-
literárně-dramatický obor 220,- 1100,-
výtvarný obor 220,- 1100,-
multimediální tvorba ve VO 220,- 1100,-
taneční obor 200,- 1000,-

Výše příspěvku je dána Vyhláškou MŠMT č.71/2005 Sb.,
o základním uměleckém vzdělávání.

Příspěvek na školné pro rodiny, které se dostaly do ekonomických potíží
poskytuje Nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova, více informací najdete zde.

 

Sdílet

 

euvlajka
Projekt Šablony II pro ZUŠ Ledeč

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím