Výše příspěvku na úhradu nákladů spojených s vyučováním (školné) pro školní rok 2023/2024

obor, předmět školné/měsíc školné/pololetí
přípravná hudební výchova 260,- 1300,-
hudební obor 320,- 1600,-
hudební obor – skupiny dvou a více žáků 260,- 1300,-
     
výtvarný obor 260,- 1300,-
multimediální tvorba ve VO 260,- 1300,-
taneční obor 240,- 1200,-

Výše příspěvku je dána Vyhláškou MŠMT č.71/2005 Sb.,
o základním uměleckém vzdělávání.

Příspěvek na školné pro rodiny, které se dostaly do ekonomických potíží
poskytuje Nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova, více informací najdete zde.

 

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím