Rok 2015 - rok oslav 60ti let od založení školy

ZUŠ Ledeč nad Sázavou v roce 2015 slaví – před šedesáti lety,
přesně 9. února 1955, byla škola založena.

Svoji činnost zahájila se stovkou žáků a dvěma učiteli v budově na Mizerově, která však téměř od počátku potřebám výuky nepostačovala. I přes skromné podmínky se práce dařila, během let přibývali další učitelé i žáci, činnost zahájil také dechový orchestr. Časem přibývaly další obory, soubory a orchestry a vždy se dařilo vychovat úspěšné absolventy. Významným a pozoruhodným dokladem zanícené a obětavé práce pedagogů je také neobvykle velký počet amatérských hudebníků a hudebních uskupení v celém ledečském regionu.

Od roku 2008 sídlí naše škola v budově, kde mají učitelé i žáci pro svoji práci velmi dobré podmínky.
V současné době má čtyři obory a naplněnou kapacitu – 350 žáků.
Dnes má už svoji historii, ale její poslání je stále stejné – vzdělávat a vychovávat posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav, lidi, pro něž se umění stává nedílnou součástí života, ať už v amatérském či profesionálním pojetí.

Velmi si vážíme důvěry rodičů, kteří nám svěřují své děti ke vzdělávání a spoléhají se na vysokou úroveň naší práce. Za úsilí, se kterým se učitelé svým žákům věnovali či věnují, patří jim všem upřímné poděkování.

A tak oslavujme. Radujme se z faktu samotné existence naší instituce, která hraje nezastupitelnou roli v rozvoji osobnosti každého dítěte - v současné přetechnizované době zejména. Radujme se z umění, z tvorby, z výsledků a úspěchů, které společně s našimi žáky můžeme prožívat. Přejme si, aby důvěra, přátelská atmosféra a tvůrčí duch provázely ZUŠ i v dalších desetiletích.

obrazek-60-letJana Laudátová, ředitelka

 

 

 

Akce oslavující výročí:

plakat-na-web

 koncert-k-60-vyroci-skoly-web

  • Společný koncert akordeonistů Konzervatoře Pardubice a ZUŠ Ledeč nad Sázavou

plakat-spolecny-akordeon-koncert

  • Posezení s dechovkou

posezeni-s-dechovkou

  • Roztančený podvečer

roztanceny-podvecer

  • HUDEBNÍ PODVEČER s Tanečním orchestrem ZUŠ

tanecni-orchestr

  • Vernisáž výstavy a promítání filmů multimediální tvorby

vernisaz-mt-2015

  • Vernisáž Výtvarné tvorby

A4

  • Závěrečné koncerty

zaverecne-koncerty-web

 

 

 

Sdílet

 

euvlajka
Projekt Šablony II pro ZUŠ Ledeč

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím