Charakteristika tanečního oboru

Přípravné studium

 • Přípravná taneční výchova 1 (1 vyučovací hodina) pro předškolní děti
 • Přípravná taneční výchova 2 (2 vyučovací hodiny) pro 6tileté

Žáci se zde učí tanečním a pohybovým hrám, správnému držení těla, vzájemné spolupráci a vlastnímu vyjádření. Každý rok chystají Ukázkovou hodinu (po prvním pololetí) a Závěrečné vystoupení na konci školního roku.

Studium tanečního oboru

 • 1.-2. ročník, vyučuje se
  Taneční průprava (podněcuje tělesnou citlivost, zvyšuje celkovou pohyblivost a pružnost, vede ke správnému, vyváženému držení těla a rozvíjí elementární taneční techniku, taneční projev žáků a jejich hudební cítění)
  Taneční praxe (prohlubuje taneční projev žáků, podněcuje jejich tvořivé schopnosti a pěstuje smysl pro vzájemnou pohybovou souhru.)
 • 3.-7. ročník, vyučuje se
  Taneční techniky:
  Klasický tanec/balet (upevňuje správné držení těla, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu)
  Současný tanec (moderní techniky např. Horton, Jazz, Duncan, Graham, Limón….)
  Lidový tanec
  Taneční praxe
 • 1.-4. ročník II. stupně
  Pokračuje se ve výuce Současného tance, Klasického tance a Taneční praxe s vyšší náročností.

V průběhu školního roku se žáci prezentují na ukázkových hodinách, koncertech, přehlídkách a závěrečném vystoupení.

 

Sdílet

 

euvlajka
Projekt Šablony II pro ZUŠ Ledeč

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím