Charakteristika Výtvarného oboru

Výtvarný obor má dvě studijní zaměření: Výtvarná tvorba a Multimediální tvorba.

Výtvarná tvorba

 • Přípravná výtvarná výchova
  (blok 2 vyučovacích hodin) pro žáky od 6 let

  - pomáhá dětem na 1. stupni ZŠ v rozvoji jemné motoriky a soustředění. Rozvíjí výtvarné cítění a myšlení dětí, dětskou fantazii a učí pracovat různými prostředky a technikami.
 • Výtvarná tvorba
  (blok 3 vyučovacích hodin) pro žáky od 7 let

  - podporuje tvůrčí přístup k výtvarnému umění pomocí plošných technik (malba, kresba, grafika, kombinované tech.,...) a prostorových technik (keramika, zpracování různých druhů materiálů). Zahrnuje též navrhování a realizaci vybraných návrhů (v ploše i v prostoru) ve vyšších ročnících.

Multimediální tvorba

 • Multimediální tvorba
  (blok 3 vyučovacích hodin) pro žáky od 10 let

  Žáci získávají praktické dovednosti a jsou vedeni k sebevyjádření převážně v oblasti počítačové grafiky, grafického designu, fotografie a filmu (zejména animovaného). Jsou také podněcováni k aktivnímu vnímání, reflexi a interpretaci výtvarného a multimediálního umění.

 

 

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím