Aktuálně

Aktuální info pro studenty Akademie SEN zde, aktuální informace pro žáky MT čtěte zde.

FAV 19 - Koláž - distanční výuka od 25. 1. 2021

Distanční výuka formou google meet ve vyučovací den v 14.10 hodin (pondělní skupinka v 15.40 hod.). Odkaz je stále stejný: https://meet.google.com/ogh-cpwz-sbn
Připravte si nevyplněné pracovní listy (spojovačka a křížovka): fav19.pdf
Playlist videí na YouTube zde:
 https://youtube.com/playlist?list=PL65OGBaRbjUXZ2vTr-gLPoHn1jRUoy0a4


Praktický úkoly zůstávají (portrét osobnosti - digitální koláž kombinující malbu a fotografii v programu gimp) je popsán v článku zde. Páteční skupinka má za úkol krátké video alias Shadowology Vincenta Bala, inspiraci hledá zde.


Koláž je výtvarná technika, při níž se na zvolený podklad lepí jiný materiál, většinou vystřižený nebo vytržený, v záměrně neobvyklých souvislostech, s novým významem. Slovo pochází z francouzského „coller“ tj. lepit. Podkladem i nalepovaným materiálem bývá nejčastěji papír – tiskoviny (časopisy, noviny), také fotografie, textil nebo předměty (použité - Objet Trouvé). Název „koláž“ byl přenesen i do dalších oborů, v nichž se užívá střihu a spojení stávajících částí do nového celku, mluví se o koláži v hudbě, literatuře, fotografii (fotomontáž), filmu, ve videoartu, reklamě, knižní grafice a dalších formách užité tvorby. Druhem koláže je také Scrapbooking, což je způsob zpracování fotoalb, deníků, přáníček nebo dárků. Koláž začali používat kubisté (les papiers collés je technika, kterou používal Braque, Gris a Picasso) a oblíbili si ji dadaisté a surrealisté (Max Ernst).

Jiří Kolář byl český básník, výtvarník, autor experimentální poezie, dramatik, překladatel, sběratel umění a mecenáš samizdatové literatury. Narodil se 24. září 1914 v  Protivíně, mládí prožil na Kladně, tvořil v Praze a v Paříži, zemřel 11. srpna 2002 v Praze. Byl členem Skupiny 42a skupiny Křižovatka. Za svou tvorbu získal řadu ocenění. Již od konce 40. let podporoval některé výtvarníky (Boudník, Reynek, Váchal, Novák) a literáty. V letech 1952-53 byl za svou básnickou tvorbu vězněn. Patřil k prvním signatářům Charty 77. Od 1980 žil a tvořil v Paříži, v roce 1998 se vrátil do Prahy. Jeho hlavní výtvarnou technikou byla koláž, kterou obohatil o řadu originálních metod.

Roláž je technika koláže, která spočívá v rozřezání jednoho nebo více obrázků na proužky a nalepení v novém prostorovém uspořádání? Výtvarného účinku je dosaženo rozvinutím původního obrazu v ploše, vzájemným prolnutím dvou obrazů. Název je odvozen od slova roleta - plechová svinovací ochrana výkladní skříně, často pomalovaná. Prostorovou obdobou roláže je ventiláž (vlající pruhy).

Muchláž je forma koláže. Jako základ slouží jediný list (např. fotokopie obrazu), který je po navlhčení a zmačkání nalepen na podložku se zachováním některých deformací, které vznikly přeložením papíru a posunem jeho částí v kterémkoli směru. Ve výsledném reliéfním obrazu některé části chybí a jiné se dostávají do nových vzájemných souvislostí.

Kubománie je technika koláže, šachovnicová podoba roláže.

Stratifie je technika, která je založena na postupném lepení mnoha vrstev papíru a následném vytváření reliéfu pomocí skalpelu. Stratifier = (na)vrstvit, uložit ve vrstvách (horniny), stratifikovat.

Proláž je technika koláže, která kombinuje obraz, z něhož je vyříznuta některá snadno rozpoznatelná část, s jiným obrazem vloženým do takto vytvořené masky. Jedná se tedy o prolnutí obrazu do chybějící části obrazu jiného. Jiří Kolář, který tuto techniku koláže vynalezl, ji zpočátku nazýval také Interkoláž, v pozdějších cyklech jako Magritáž (s odkazem na dadaisty a surrealistické obrazy René Magritta). Jednoduché formy interkoláže, vytvořené počátkem 60. let, kombinovaly například obrysy příborů s abstraktní malbou (Jiří Kolář, Italské příbory, 1961). Jedním z nejobsáhlejších a nejbohatších cyklů je Kolářova Ornitologie moderního umění, kde jsou na šedesáti tabulích ptáků z přírodopisného atlasu ponechány pouze jejich siluety a tělo nahrazují dobře známé reprodukce moderních malířů.Otvorová koláž formálně předchází prolážím, výtvarného účinku dosahuje vytvořením otvorů, které volají po vyplnění obrazem nebo textem.

Chiasamáž je technika koláž, užívající papír potištěný znaky (stránky knih potištěné latinkou, hebrejštinou nebo rukopisy, mapy, noty), roztrhaný na části a nalepený na podložku či objekt ve všech směrech jako chiasmata (z řečtiny příčka, z latiny překřížení). 

Konfrontáž je technika koláže, která vzájemně konfrontuje obrazy z různých dob a pořízené s různým původním záměrem, aby ilustrovala zvolené téma.

Vizuální poezie je forma na pomezí literatury a výtvarného umění, obrazové básně. Příkladem (druhem) jsou abstraktní básně (básně ticha, bezobsažné básně) jsou vytvořeny v psacím stroji a složené z písmen, číslic nebo znaků seřazených do geometrické kompozice.

Zmizáž vzniká pomocí americké retuše, kdy se z obrazové reprodukce odstraní charakteristický motiv (např. z pražského obrazu Celníka Rousseaua s Eiffelkou zmizí postava malířova); významově se tato metoda blíží cenzurované koláži, kde se určité partie (ňadra, oči) překrývají zase černou páskou.

Řada kolážových metod J. Koláře vstupuje do prostoru a stává se tak asambláží. Takové jsou např. chiasmážované objekty, ale i ventiláže a prádla (v nich roláž doslova vlaje), uzlové nebo žiletkové básně atd.


Giuseppe Ragazzini je umělec z italského Milána. Věnuje se malbě, ilustraci a digitální koláži, animaci a scénografii. Vyvinul vlastní techniku ​​animace a digitálního scénografie, která využívá obrovské videoprojekce a mapování. Jeho scénografie a projekce byly uvedeny na divadelních scénách po celém světě. Projekce tvoří také pro filharmonické koncerty. Jeho obrazy byly vystaveny na mezinárodních výstavách, ilustruje knihy, přispívá do periodik. Je autorem aplikace Mixerpiece. https://www.giusepperagazzini.it/
Aplikace Mixerpiece je určena pro tablety (android i apple), stojí 100 Kč: https://mixerpiece.com/

 

 

Sdílet

 

euvlajka
Projekt Šablony II pro ZUŠ Ledeč

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím