Aktuálně

Aktuální info pro studenty Akademie SEN zde, aktuální informace pro žáky MT čtěte zde.

NanoStudio, MIDI, tvorba audia

NANOSTUDIO - nahrávání, tvorba a editace MIDI. Má v sobě i syntetizátor.  Obsahuje malou banku nástrojů a midi skladeb. Zdarma a legálně nejen pro PC, ale také pro Mac nebo tablet (speciální verze pro Android). Stahuj přímo na stránkách programu zde.

MIDI = Musical Instrument Digital Interface. Představuje technický jazyk, prostřednictvím kterého spolu komunikují různá zařízení - nejčastěji dnes digitální klavíry, keyboardy a syntetizátory. Pomocí MIDI také probíhá ukládání hudebně-produkčních produktů aj.

Specializované hudební přehrávače umožňují MIDI soubory přehrávat a také upravovat. MIDi soubory je možné zrychlovat, zpomalovat, zvyšovat nebo snižovat. Obsahují text pro karaoke, který specializované přehrávače dokonaleji přehrávají. Umožňují také měnit nástrojové obsazení dané skladby a spoustu dalšího.

Příkladem takového programu může být např. Sweet Midi Player nebo třeba vanBasco’s Karaoke Player. Následující obrázek zobrazuje ukázku prvního programu. Z těch tlačítek a čísel je patrné, že specializované přehrávače vyžadují specializované ovládání. Na druhou stranu však odměňují mnoha funkcemi, které normální přehrávače neumí.

Seznámíme se alespoň se základními termíny:
PAN - směrování signálu do levého nebo pravého reproduktoru.
REVERB - Dozvuk. Navodí dojem prostoru. Čím větší číslo, tím větší prostor.
CHORUS - Dojem bohatosti příslušného zvuku. Představte si to tak, ze čím větší číslo, tím více hudebníků hraje příslušnou melodii.
VOLUME - Hlasitost příslušného nástroje (stopy).
SOLO - Ta stopa, která má zaškrtnuté tlačítko Solo, bude hrát sama - ostatní stopy zmlknou.
MUTE - Ta stopa, která má zaškrtnuté tlačítko Mute nehraje - ostatní však hrají dále.
CHANEL - Číslo kanálu - číslo stopy. MIDI skladby mají pouze a maximálně 16 kanálů.
INSTRUMENT - Hudební nástroje jsou přiřazeny ke každé stopě. Je možné tyto nástroje změnit. Stenou melodii tak nebude hrát klarinet, ale třeba syntetizátor.
CUE - Ukazatel přehrávání skladby.
KAR - Tlačítko pro otevření Karaoke - zábavného zobrazování textu písně podle právě přehrávané skladby. Ne všechny MIDI soubory však tuto funkci umožňují.

Přehrávání MIDI souboru je možné také prostřednictvím notačních programů - programů, které slouží k zápisu not a jiných notových značek na počítači. Pomocí těchto programů můžeme MIDI soubory také vytvářet. Zdarma můžete stáhnout například MuseScore. Tento program používá syntetizátor Vašeho PC.

PRODUKČNÍ PROGRAMY A MIDI

Produkční programy slouží skladatelům k tomu, aby prostřednictvím nich vytvářeli celé skladby. Hlavním prvkem je právě MIDI, které v produkčních programech dostává moderní a aktuální podoby. Protože jsou produkční programy záležitostí mnoha peněz (Logic Pro, Magix Music Studio), naučíme se základy s programem, který je zdarma, jmenuje se Nano Studio.

KEYBOARD
Klávesové hudební nástroje jsou stále oblíbené a stále přitahují mnoho mladých lidí. S vynálezem elektronických syntetizátorů se rodina klávesových nástrojů rozrostla o nové možnosti a dnes představuje velmi důležitou oblast hudebního vzdělávání. Proč si o klávesách povídáme? Protože mají hodně společného právě s MIDI soubory.
Keyboardy lze dnes velmi jednoduše propojit s počítačem a pomocí MIDI lze klávesami ovládat mnoho produkčních a notačních programů. Všechny skladby, které se na klávesách nahrávají jsou uloženy právě jako MIDI soubory a pomocí propojení s počítačem nebo pomocí Flash  nebo lépe pomocí externí zvukové karty lze tyto soubory přenést na počítač a dále je upravovat. MIDI skladby je ale také možné přehrávat na keyboardech.
Pravé dva kruhové konektory slouží k připojení dalších reproduktorů k hudebnímu nástroji. Dva velké konektory v prostřed slouží k propojení MIDI - levý konektor se jmenuje IN a pravý OUT. Tyto konektory jsou dnes již zastaralé, ale stále se používají. Moderní propojení keyboardu s počítačem se děje pomocí USB kabelu. K tomu slouží čtvercový konektor nad kterým je napsáno TO HOST. Pak je tam ještě obdélníkový konektor, kterým se k nástroji připojuje Flash paměť. Konektory v černé části obrázku jsou určeny k připojení nějakého přehrávacího zařízení ke klávesům, ale to se nás netýká.
NanoStudio je volně stažitelný produkční program, který dovede vytvářet, upravovat a exportovat MIDI soubory. V následujících lekcích v něm budeme vytvářet vlastní Beaty, melodie a následně také celé skladby. Nejprve se však musíme vzájemně seznámit. Vezměte si sluchátka a jdeme na to.
Otevřeme program NanoStudio a oběví se takové okno, které bylo jako poslední při posledním zavření programu. Bez ohledu na to v jaké fázi je okno otevřeno, v jeho horní části se nachází menu, které je pro všechna okna stejné.
TRG
Co jo je? To je speciální bubeník, který se ovládá klávesnicí počítače nebo myší. Hlavní okno TRG vypadá následovně:

Pokud tuto obrazovku nevidíte, je třeba ji zapnout následujícím postupem.
Klikneme na ikonu výběru a z rozbaleného panelu klikneme jednou na tlačítko, které nese název TRG.
Pomocí myši nyní klikejte na modrá tlačítka a poslouchejte, co se ozývá. Blíže se s tímto oknem seznámíme v dalších lekcích. Jdeme dál.
Dalším oknem, se ktrým se seznámíme je okno EDEN

EDEN
Eden je název virtuálního syntetizátoru - programu, který v sobě obsahuje mnoho zvuků, kerým se říká zvuková banka. Tyto zvuky se spouštějí pomocí klávesnice a dají se upravovat a měnit do neskutečných podob. Také EDEN má mnoho variant a funkcí zobrazených na obrazovce. V následujících lekcích se na to podíváme blíže. Pokud se vám EDEN nezobrazil při otevření programu, spustíme jej obdobně jako v předchozím případě TRG.
Tím se otevře následující okno. Když budete zkoušet klikat pomocí myši na klávesnici, bude znít syntetický zvuk. Také s tímto oknem si pohrejte a zkoušejte, co to dá. Později společně prozkoumáme možnosti a funkce tohoto okna a syntetizátoru EDEN.

SONG
Posledním oknem, se kterým se seznámíme, je okno SONG. Otevírá se tak, že v menu klikneme na následující tlačítko:
Okno SONG slouží pro nahrávání vašich kreací v TRG a EDEN. Nahrávat budeme postupně, nejprve bicí part a následně melodie - nemusíte mít strach, že to nepůjde. Při nahrávání uvidíte, jak budete vytvářet vlastní regiony a vlastní stopy. V tomto okně však nyní nedoporučuji si hrát a zkoumat, protože je důležité se nejprve seznámit se základy a toto okno je pro pokročilé použití.

Jsou zde ještě další okna, jako MIXER a MANAGE. Ty však budeme probírat mnohem později. Vy si hrejte s okny TRG a EDEN. Naučte se je dobře zapínat a vypínat a zkoumejte, co dovedou.

TRG

TRG je, jak jsme se již seznámili, bicí rytmický bubeník. Okno TRG vypadá následovně:

Důležitou oblastí okna jsou modré čtverce, kterým se říká PAD. pomocí nich se spouští krátké zvukové vzorky bicích nástrojů. Každý pad může spouštět pouze jeden zvuk. Když jej spustí, zmodrá.

Každý pad má své číslo umístěné v levém horním rohu. Dále má své jméno které je zobrazeno nad příslušným padem. V našem případě má pad jméno BD.
Pady se spouštějí myší ale také klávesnicí. Píamenky Y X C V se spouští spodní řada padů od 1 - 4. A S D F se spouští druhá ředa, Q W E R třetí řada a 1 2 3 4 poslední, nejvyšší řada. Tímto způsobem je možné spustit také více padů najednou.
Levá část okna TRG nabízí celkem tři možnosti zobrazení, HOME, EDIT a OUTPUTS:

Jednotlivé panely se vyvolávají pomocí tří tlačítek umístěných v horní polovině panelu:

Není zde prostor pro vysvětlení všech tlačítek a ovládacích prvků jednotlivých panelech. Podíváme se podrobně na zoubek prvního panelu HOME.

HOME
První modrá oblast panelu se nazývá BANK a nabízí celkem tři tlačítka CLEAR, IMPORT a EXPORT.

CLEAR - vymaže všechny zvuky, které jsou přiřazeny k padům. Když na toto tlčítko kliknete, zobrazí se následující okno:

Když kliknete na OK, zvuky se vymažou a pady nebudou fungovat. Proveďte.

IMPORT - načte uložené a předem připravené zvuky. Klikneme na tlačítko a zobrazí se následující okno:

Máme zde celkem 7 zvukových sad pro pady - jsou zobrazeny jako soubory s modrými ikonami. Klikneme např. na předposlední soubor Gryme - DJ Freestyle.trg a zmáčkneme tlačítko IMPORT (ve spodním pravém rohu). Oběví se výzva, kterou potvrdíte klikem na tlačítko OK a je to hotovo. Pady budou opět fungovat s novýma zvukama. Nyní je čas na vyzkoušení všech zvukových sad. Není třeba mazat - rovnou klikněte na tlačítko IMPORT, vyberte sadu, potvrďte tlačítkem IMPORT a OK.

EXPORT - použijeme pouze v případě, že si vytvoříme vlastní rozmístění zvuků k jednotlivým padům. Vaše vlastní rozložení se dá uložit a přesunout třeba na jiný počítač. To však prozatím zkoušet nebudeme.

Druhou modrou oblastí okna TRG a jeho prvního panelu HOME je AUTOBEAT. Je to vtipný opakovač. Vyzkoušíme si to na příkladu.

Klikněte na tlačítko 1/8 a přidržte klávesu Y (PAD 1). Zvuk se bude neustále opakovat 8x do jednoho taktu. 8x za 4 doby. Nechte zmáčknutou klávesu Y a překlikněte tlačítko na 1/4. Co se stane? Nyní experimentujte a zkoušejte, co to dá.
Pomocí TRG můžete vkládat a vytvářet vlastní zvuky a zvukové bicí vzorky. Tato látka je však složitá a nebudeme se jí dále zabývat.

EDEN
EDEN je virtuální hudební nástroj. Virtuální proto, že není skutečným nástrojem, na který byste si mohli šáhnout - je to počítačový program. Vzhled tohoto počítačového programu však velmi připomíná skutečný hudební nástroj. Okno EDEN vypadá následovně:
Okno je rozděleno na dvě části: spodní a horní. Spodní část zobrazuje klavírní klaviaturu s bílými i černými klávesami.
Klávesy noty C jsou dále popsané speciálními značkami. C3, C4, C5. Zmáčknout klávesu můžeme dvěma způsoby. Myší a klávecnicí počítače. Myší je možné kliknout pouze na jednu klávesu, ale klávesnicí můžeme zmáčknout (aktivovat) více kláves najednou. Jaké klávesy se pro ovládání EDEN používají? Spodní řada klávesnice nad mezerníkem představuje bíle klávesy a druhá řada pak černé klávesy.
Nejlépe to pochopíme tak, že si to rovnou vyzkoušíme. Všímejte si, že když příslušné klávesy zmáčknete, zobrazí se zmáčknutá klávesa také v programu EDEN.
Horní část okna EDEN ne proměnlivá. Může zobrazovat následující panely:
ZVUKOVÉ OVLADAČE
tento panel budeme používat nejčastěni. Důležitými oblastmi jsou dva velké čtverce, ve kterých svítí červená večka. S touto tečkou se dá po čtverci pohybovat a tím se mění kvalita zvuku. Nejlépe se to zjistí tak, že přidržíme libovolný tón na klávesnici (např. V) a prostřednictvím myši posouváme postupně obě červené tečky. Sledujeme, jak se mění zvuk.
Lze také pohybovat posuvným kolečkem PITCH. To bude zvyšovat nebo snižovat znějící tón. Další důležité prvky jsou v horní části panelu:

Zvuky. které můžeme v tomto programu používat jsou rozděleny do dvou skupin - BANK: GLOBAL A a GLOBAL B. Zeleným písmem na levém display je zobrazeno, že nyní máme zvolen Bank GLOBAL A. V každém Banku je celkem 64 zvuků - PRESER. Jak banky. tak i presety se vybírají pomocí kulatých tlačítek s matematickými symboly + a -. Úkol: zkoušejte všechny zvuky.
ROZŠÍŘENÁ KLÁVESNICE
K rozšířené klávesnice se dostaneme kliknutím na kulaté tlačítko šipky dolů. Toto tlačítko nalezneme na horním červeném okraji okna programu.
Všimněme si, že obě klávesnice jsou stejné - obsahují stejné klávesy C2, C3, C4. Obě klávesnice mohu posouvat doprava nebo doleva.

Následující panely upravují kvalitu zvuku na té úrovni, že je možné zcela pozměnit původní zvuk a vytvořit zvuk nový. Blíže se s těmito zbývalými dvěma panely nebudeme zabývat. Vyzkoušejte však měnit při znějícím zvuku libovolný parametr. Kulatá tlačítka se otáčejí klikem myší a sunutím ve směru nahoru nebo dolů.

Okno SONG umožňuje upravovat a vytvářet vlastní hudební skladbu. Prázdné okno SONG vypadá následovně:

Pasted Graphic

Popis okna:
Popisu musíme nyní věnovat několik řádků, protože nám to pomůže v následujícím popisu všech funkcí.
Hůavní oblastí okna je černošedá mřížka, která je rozdělená na sloupečky a řádky. Řádky představují stopy a každá stopa má na svém levém okraji tzv. hlavu. V následujícím příkladu zobrazuji stopu, která se jmenuje TRG:

Pasted Graphic 1

Další stopy se mohou jmenovat Eden1, Eden2, atd. - jak je mimochodem zřejmé z prvního příkladu.
Každá hlava je zobrazena ve své nejjednodušší podobě. Když klikneme na tlačítko rozbalení hlavy, hlava se roztáhne a nabídne navíc mnoho důležitých tlačítek.

Pasted Graphic 2

Dalším důležitým prvkem je pravítko:

Pasted Graphic 3

Pravítko je rozděleno v základu na 11 políček - ty představují takty. Pomocí kliknutí na tlačítko - (mínus, které se nachází nad pravítkem vpravo) je možné nechat zobrazit více taktů. Opačně, kliknutím na tlačítko + (plus) se zobrazí méně taků. Pro první pokusy ponecháme zobrazení na stávající hodnotě.
Nad pravítkem a také v pravé části okna se nachází černé posuvníky, kterými je možné posouvat zobrazení okna ve směru doprava nebo doleva - obdobně jako v klasickém okně.
Na pravítku je jedna část označena modrou barvou. Tato část, 1. - 5. takt, je oblast, která se bude přehrávat neustále dokola. Popisuji níže.
Velmi významnou částí programu je spodní panel:

Pasted Graphic 4

Nabízí několik nástrojů pro úpravu vaší vlastní skladby. Doposud jsme nic nenahráli, tak nemůžeme nic upravovat. Prozatím se tedy seznámíme pouze s nástroji tohoto panelu.
TOOLS
Pasted Graphic 5
V tomto okně nastavuji Tempo, mažu skladbu, ale také vkládám do vlastního projektu cizí MIDI soubory! - budeme probírat v dalších kapitolách.
HISTORY
Pasted Graphic 6
Tento nástroj umožňuje zobrazit všechny události, které jsi s programem vykonal. Díky tomu je možné vrátit se v práci o několik kroků nazpět.
ZOOM
Pasted Graphic 7
Podobně jako na fotoaparátech slouží tento nástroj pro přiblížení nějakých prvků, které jsou umístěny v okně projektu.
SELECT
Pasted Graphic 8
Nástroj nabízí několik možností pro označení prvků, které jsou umístěny v okně projektu.
DRAW
Pasted Graphic 9
Tento nástroj je pro ruční tvorbu regionů a MIDI událostí. Co to je region a MIDI událost si připomeneme v následující kapitole.

PŘEHRÁVÁNÍ.
I když zrovna menáme nic nahráno, můžeme se seznámit s funkcí přehrávání. Pro přehrávání slouží tři pravá tlačítka na horním menu:

Pasted Graphic 10

Pravým tlačítkem Rec. se aktivuje nahrávání. Když je vypnuté, je černé, když je zapnuté, bliká červeně:

Pasted Graphic 11Pasted Graphic 12

Přehrávání se apouští tlačítkem Play. Když se nic nepřehrává, je tlačítko černé, když je spuštěno přehrávání, je tlačítko zelené:

Pasted Graphic 14Pasted Graphic 13

Poslední tlačítko je proměnlivé, protože se mění podle toho, co se zrovna děje. Pokud se nic nepřehrává, zobrazuje tlačítko funkci pro přesunu skladby na začátek Rew. Když se ale přehrává, zobrazuje tlačítko žlutý čtvereček pro zastavení přehrávání Stop.

Pasted Graphic 15Pasted Graphic 16

Při přehrávání je v okně projektu vidět svislá bílá čára, která ukazuje místo přehrávání. Při běžícím přehrávání se tento ukazatel pohybuje ve směru přehrávání. Pokud je zapnnutá funkce LOOP. bude se tento ukazatel neustále vracet od 5. taktu k prvnímu. Když bude tunkce LOOP vypnutá, bude ukazatel při přehrávání neustále kráčet ve směru doprava. Při zastavení přehrávání zůstává ukazatel tam, kde je - nevrací se na začátek skladby. Pokud znovu spustím nahrávání, bude pokračovat od toho místa, kde je momentálně ukazatel. Jestli tedy chci přehrávat hudbu od začátku, musím tento ukazatel nejprve přemístit na začátek.

Pasted Graphic 17


NÁVOD, JAK VYTVOŘIT VLASTNÍ SKLADBIČKU NAJDETE V PŘÍLOZE NÍŽE.

 

EXPORT SKLADBY

V PŘÍLOZE jsme se seznámili s oknem MANAGE. V druhé oblasti tohoto okna se vyskytuje důležité tlačítko Mixdown.

MIXDOWN

Pasted Graphic 6
Tlačítko otevírá nové okno, které nastavuje parametry pro exportování vaší práce.
Pasted Graphic 7
Parametr Output nastavuje, co se má exportovat, jestli celý projekt nebo jen konkrétní stopa nebo region. Hodnota Final Mix exportuje celou skladbu, celý projekt. Doporučuji ponechat tuto hodnotu.
Parametr Region umožňuje nastavit, jestli se má exportovat celý projekt nebo jen jeho konkrétní část. Část skladby se určuje prostřednictvím pravítka. Je nutné se k němu vrátit a všimnout si na pravítku jedné zvláštnosti. V pravítku je nějaká část zobrazena modře.
Pasted Graphic 8
Ona modrá oblast představuje část, kterou je možné exportovat v případě, že to tak chcete - chcete exprotrovat třeba pouze prostřední část vaší skladby. Tuto modrou oblast je možné nastavovat prostřednictvím odrajů, kde jsou šedé trojúhelníky. Ty lze přesunout v pravítku na libovolné místo a nastavit tak šířku oblasti. Tato oblast také určuje, co se bude opakovat v případě přehrávání v režimu LOOP.
Parametr Format nastavuje druh formátu. Je možné vybírat pouze ze dvou formátů: WAV nebo OGG. WAV představuje nekomprimovaný formát a OGG komprimovaný. O formátech se jistě dočtete v kapitolách AUDIO.
Jakmile nastavíte požadované parametry, klikněte na tlačítko Mixdown a program uloží vaši práci. Všimněte si ale, že se vás program neptal na adresu, kam má nový soubor uložit. Pro ukládání vašich zvukových souborů je předem určena konkrétní složka.

MIDI SOUBORY NA INTERNETU

K tomu použijeme vyhledávač Google. Jako heslo poslouží libovolný název kapely nebo zpěváka doplněný o sesla “midi free”. V mém případě budu vyhledávat např. Beatles a tedy heslo v tomto případě zní:
BEATLES MIDI FREE (je zcela lhostejné, jestli toto heslo bude velkými nebo malými písmeny).

Pasted Graphic
V krátké chvíli vyhledávač nabídne mnoho odkazů, které obsahují mé heslo a tedy nejspíše také obsahují midi skladby skupiny Beatles.

Půjdu si to nyní ověřit kliknutím na první odkaz: Free MIDI Co atd.

Protože něco málo o skupině Beatles vím, je mi jasné, že písně, které vyhledávač našel jsou zde seřazeny podle alb, které skupina postupně vydala. Mým cílem je nalézt píseň Michelle. Mohu prolistovat seznam ručně nebo vyhledat pomocí vyhledávače CTRL+F, napsat Michelle a internetový prohlížeč pomůže vyhledat všechna Michelle na stránce. Pro ty, kteří to ještě neví, píseň Michelle nalezneme na albu Rubber Soul.
Pro stáhnutí písně je nutné postupovat podle standardního postupu: kliknu pravým tlačítkem myší na nadpis písně (odkaz) a z nabídky menu si vyberu příkaz Uložit jako. Pak vyberu místo (adresu) kde se má soubor umístit a provedu uložení. Všimněte si, že v názvu souboru se objevila přípona “.mid” To je nativní přípona všech MIDI souborů. Podle této přípony poznáme, že se jedná o MIDI soubor - soubor, který je možné spustit na různých keyboardech, přehrát na všech počítačích, spustit na karaoke playerech, upravit v notačním programu nebo předělat v produkčním programu.
Druhou oblíbenou příponou MIDI souborů je přípona “.kar” Ta je přímo určená do karaoke přehrávačů, ale spustíme ji na všech ostatních zařízeních.
Soubor jsme uložili a nyní půjdeme zjistit velikost midi souboru.
Velikost soubotu je pouze 29 KB - to je velmi málo. Upozorňuji však, že také MIDI soubory podléhají autorskému zákonu a tedy stahování a šíření je za určitých podmínek nezákonné.

 

Návod Jak vytvořit jednoduchou skladbičku v NanoStudiu

 

Sdílet

 

euvlajka
Projekt Šablony II pro ZUŠ Ledeč

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím