Aktuálně

Aktuální info pro studenty Akademie SEN zde, aktuální informace pro žáky MT čtěte zde.

GIMP

Ke stažení například zde: https://www.gimp.org/downloads/

Nástroje programu Gimp
MENU V HORNÍ LIŠTĚ

Soubor
Soubor - nový (Ctrl N), zde vybrat šablonu (dle velikosti, rozlišení, orientaci, barvu pozadí - barevné, bílé, průhledné)
Soubor (Ctrl S) – uložit (nebo uložit jako) – práci ukládejte neustále a v různých stavech. Formát Gimpu je xcf.
Exportovat – soubor můžete exportovat do dalších formátů - roz klikněte nabídku Zvolte typ souboru dle přípony a vyberte (pdf, jpeg, png,...).
Zobrazení:
Zde máte mnoho možností zobrazení nástrojů, pravítek (z nich můžete vytahovat vodítka). Zde také určujete, jestli chcete/nechcete přichytávat (přitahovat) na cestu, okraje stránky či vodítka.
Vrstva:
V bitmapových programech pracujeme ve vrstvách zejména tehdy, pokud nechceme jen provést základní úpravy fotografií, ale chceme do nich nějak zasahovat, tvořit koláže nebo jakoukoliv počítačovou grafiku. Díky vrstvám můžeme s objekty nezávisle pohybovat, můžeme na každé vrstvě zvlášť použít efekty, tvořit různé masky apod. I když výslednou práci budeme slučovat, abychom ji například mohli uložit ve formátu jpg a dát na web, necháme si zdroj uložený nesloučený.
Pro práci s vrstvami nám slouží zvláštní menu Vrstvy. Pokud vytvoříme více vrstev měli bychom si je pojmenovat. Vrstvu, ve které chceme pracovat musíme mít označenou. Dále si můžeme zapnout zobrazení/nezobrazení (očičko) a také si je můžeme zamykat. Dále na ně můžeme aplikovat efekty a masky (podrobněji si popíšeme později). Pořadí vrstev měníme přetažením v menu.
Obrázek:
Velikost plátna (určujete velikost kreslícího plátna aniž byste škálovali (nebo jinak
deformovali) obrázek
Obrázek: Škálovat obrázek (nastavujete velikost obrázku ve zvolených jednotkách tak, abyste ho zvětšili nebo zmenšili - celý škálovali)
Obrázek: Nastavení tisku - zde zadáváte rozlišení (DPI) k tisku nebo pro obrazovku.
Obrázek: Sloučit vrstvy (sloučit a ztratit tak nevratně vrstvy musíte například když chcete ukládat ve formátu jpeg)
Obrázek: Režim (zde volíme barevný modul)
Barvy: Úrovně (nástroj stejný jako v programu Fast stone). Zde můžeme pomocí táhel upravit obraz ve všech barvách nebo jen ve vybraném barevném kanále.
Další nástroje menu barvy nám umožní obraz přebarvit, odbarvit, invertovat (opačné barvy), posterizovat (zajímavý nástroj, který umožní obrázek zredukovat na menší počet barev).
Všechny tyto nástroje lze použít na celý obraz nebo jen na výběr.

MENU S NÁSTROJI V OKNU

Nástroje malovací a retušovací:
Airbrush (A)
maluje rozprašováním stop, dokud mačkáte tlačítko rozprašuje - rozšiřuje
Volby nástroje:
režim (normální, zesvětlení,...)
druh stopy, která se bude rozprašovat (tečky, hvězdička, kruh,...), velikost stopy, krytí,...
Volbu zadávejte číselně nebo vodorovným posunem kurzoru.
Barvu zvolíte tak, že kliknete na čtverec Barva popředí a v menu vyberete barvu ve Vámi zvoleném modulu a odkliknete Budiž.
Tip: pokud zvolíte jemné tečky a menší krytí a budete malovat různými barvami docílíte jemného zapouštění barev do sebe.
Tužka (N), kresba tvrdým okrajem - kreslí jen pokud držíme a hýbeme s myší
Volby nástroje:
režim (normální, zesvětlení,...)
druh stopy - hrotu, kterým se bude malovat (tečky, hvězdička, kruh,...), velikost stopy, krytí,...
Volbu zadávejte číselně nebo vodorovným posunem kurzoru.
Barvu zvolíte tak, že kliknete na čtverec Barva popředí a v menu vyberete barvu ve Vámi zvoleném modulu a odkliknete Budiž
štětec (P)
Volby nástroje:
režim (normální, zesvětlení,...)
druh stopy, kterou se bude malovat (tečky, hvězdička, kruh,...), velikost stopy, krytí,...
Volbu zadávejte číselně nebo vodorovným posunem kurzoru.
Barvu zvolíte tak, že kliknete na čtverec Barva popředí a v menu vyberete barvu ve Vámi zvoleném modulu a odkliknete Budiž
Razítko (C)
Klonuje (maluje) vzorkem z obrázku ve tvaru zvolené stopy, nástroj k retušování. Nemaluje zvolenou barvou, ale vzorkem z obrázku či fotografie.
Vzorek nabíráme klávesou Ctrl.
Tip: Zasahuje Vám do kraje fotografie rušivý předmět například v místě trávy nebo oblohy?
Naklonujte trávu (oblohu) i na místo rušivé věci.
Guma (Shift E)
Odmaže popředí a odkryje pozadí (nebo průhlednost pokud jste zvolili průhledné pozadí)
Volby nástroje:
Druh stopy, kterou se bude mazat (tečky, hvězdička, kruh,...), velikost stopy, krytí,...
Inkoust - kaligrafické kreslení (K)
Nástroj má trochu jiné volby. Kreslí se stínovaně (šířka stopy se mění dle úhlu tažení myší tak, jakoby jste psali nebo kreslili seříznutým perem)
Tvar a velikost hrotu pera si můžete zvolit ve volbách. Stejně tak si můžete zvolit úhel (sklon pera k podložce). Barva a krytí se volí stejně jako u štětce.
Volbu zadávejte číselně nebo vodorovným posunem kurzoru.

Nástroje retušovací:
Rozmazání - selektivní rozmazání štětcem (S)
Volby jsou podobné, jako u předchozích nástrojů, ale nejde o malování, ale rozmazání kopírující pohyby myší
Rozostření/zaostření - selektivní (Shift U)
Volby jsou podobné, jako u předchozích nástrojů, ale nejde o malování, ale rozostření či zaostření obrázku kopírující pohyby myší
Zesvětlení/ztmavení (Shift D)
Volby jsou podobné, jako u předchozích nástrojů, ale nejde o malování, ale zesvětlení či ztmavení obrázku kopírující pohyby myší a navíc lze zvolit rozsah v tmavších nebo světlejších tónech

Nástroje pro výběr:
Vybrat obdélník (R)
Vybere obdélník dle ruky a s klávesou Shift čtverec
Volby Nástroje:
Režim - vždy jeden výběr nebo více výběrů
Zaoblené rohy, prolnutí, velikost, poloha,...
Vybrat elipsu (E)
Vybere elipsu dle ruky a s klávesou Shift kruh
Volby Nástroje:
Režim - vždy jeden výběr nebo více výběrů
Prolnutí, velikost, poloha,...
Laso - výběr od ruky a mnohoúhelníkově (F)
Pokud táhneme myší a držíme tlačítko kopíruje výběr pohyb naší ruky, ale pokud kliknem a táhnem a kliknem a táhnem vytvoříme rovné okraje výběru (mnohoúhelník. Nakonec je potřeba se strefit do počátečního bodu.
Pokud ještě držíme klávesu Shift nutí nás nástroj tvořit přesně vodorovné nebo svislé okraje výběru.
Opět lze zvolit možnost jednoho či více výběrů a prolnutí okrajů.
Kouzelná hůlka (U)
Výběr na základě podobnosti nebo stejnosti barvy (dle námi zvolené tolerance - volba Práh)
Výběr nůžkami (I)
Nástroj sám inteligentně hledá okraje objektů na obrázku)
Nástroj na tvoření cest - perko - Beziérovy křivky (B)
Kreslíme křivky jako v Inkscapu nebo Illustratoru. Pokud táhnem a kliknem, táhnem a kliknem vytvoří se mnohoúhelníková cesta s rovnými čárami. Pokud budeme táhnout se stlačeným levým tlačítkem budou cesty oblé a klikaté. Cesty upravujeme táhly z uzlů (bodů). Cestu uzavřeme návratem do prvního bodu se současným zmáčknutím klávesy Ctrl. Mačkání klávesy Ctrl nám také umožní cestu upravovat (např. přidat bod). S Altem můžeme celou cestu přesunovat. Z cesty velice často tvoříme výběr.
Tip: Tento nástroj (i jeho obdoba ve Photoshopu) slouží k přesnému a profesionálnímu ořezávání!
Pomocí tohoto nástroje tvoříme koláže.

Další nástroje:
Nástroj lupa (Z)
Přibližujeme s klávesou Ctrl oddalujeme.
Přesun objektu, vrstvy, výběru či textového rámce (M).
Pozor!!! Na rozdíl od Photoshopu je třeba vybrat to, co chcete přesunovat. Nástroj často automaticky přesouvá celou vrstvu místo výběru, který jste si právě vytvořili.
Oříznutí (Shift C)
Nástroj ořízne obraz ve zvolené vrstvě nebo vrstvách. Při držení klávesy Ctrl je ořez přesně čtverec.
U ořezu vidíte v okně nástroje velikost ořezu ve zvolených jednotkách. Ořez potvrdíte klávesou Enter.
Text (T)
Vytvoříte textový rámec a zvolíte rodinu a řez písma, velikost, barvu, zarovnání v textovém rámci


Nástroje na práci s barvami:
Pipeta - kapátko - nabírá barvu (O)
Nástroj nabírá barvu (do palety, do pipety). Nástroj nás o barevných hodnotách informuje.
Plechovka (Shift B)
Nástroj rozlévá barvu nebo barvu popředí nebo zvolený vzorek
Mísení - přechod (L)
Lineární, kruhové, spirálové, ....
Typ přechodu dle barev (popředí, pozadí,...). Průhlednost.
Směr přechodu určíte tahem myší na zvolený výběr.

Nástroje transformace:
Pro otáčení (Shift R)
Zvětšení/zmenšení - škálování (Shift T)
Zrcadlení (Shift F)
Perspektivní deformaci (Shift P) - užívá se například pro korekci fotografií architektury
Deformace pomocí klece (Shift G)
U všech těchto nástrojů je třeba označit v okénku to, co chcete transformovat (vrstvu, cestu,
výběr)!!!

 

 

Sdílet

 

euvlajka
Projekt Šablony II pro ZUŠ Ledeč

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím