Aktuálně

Aktuální info pro studenty Akademie SEN zde, aktuální informace pro žáky MT čtěte zde.

INKSCAPE

Klávesové zkratky a popisy nástrojů i k vytištění

Program Inkscape si můžete stáhnout zde.

F1
Černá šipka výběr a posunování, přidávání či odebírání s klávesou Shift
F2
Šipka na výběr bodů (uzlů), přidávání či odebírání s klávesou Shift. Pomocí tohoto nástroje můžete křivky různě modelovat a upravovat. Označíte-li křivku šipkou (F2) objeví se horní lišta s volbou přidávání či odebírání bodů, stříhání a spojování.
F4
Obdélník s klávesou Ctrl čtverec. V horní liště můžete nastavit různá zakulacení rohů.
Převedení objektu na křivku Ctrl Shift C
F5
Elipsa, kruh s klávesou Ctrl
Převedení objektu na křivku Ctrl Shift C
*
Nástroj na tvorbu trojúhelníků, hvězdiček, polygonů. Počet vrcholů zvolte v horní liště.
Shift F6
Kresba beziérových křivek, přesně rovné nebo úhel s klávesou Ctrl
Čáru ukončíte dvojklikem. Objekty vždy uzavírejte, ať je můžete vyplnit barvou.
Označíte-li křivku šipkou (F2) objeví se horní lišta s volbou přidávání či odebírání bodů, střihu a spojování.
Linky (křivky) upravíte pomocí táhel, které se vytahují z uzlů (bodů). Pokud tam automaticky nejsou klikněte do horní lišty jednu z variant uzlu a na nástroj Show Bezier Handle (Ukázat ...)
seskupit Ctrl G
zrušit seskupení Shift Ctrl G
přesunout úplně nahoru Home
přesunout úplně dolu End
okno Transformace Shift Ctrl M
Zde můžete vybrané objekty přesně přesouvat nebo škálovat (zvětšovat či zmenšovat) nebo rotovat (otáčet). Vždy je potřeba zvolit jednotku (stupeň, pixel,..) a kliknout na Použít.
okno Výplň a čáry Shift Ctrl F
Zde vybarvujeme uzavřené objekty nebo určujeme barvu a tlošťku čáry. Pokud chcete vytvořit barevný přechod zvolte ho, jako jednu z možností výplně. Pak klikněte na úpravy a v novém okně klikněte na Přidat zarážku. Přidejte raději výce zarážek najednou. Pak se vraťte do okna Výplň a čáry a upravte barevnost jednotlivých zarážek. V tomto okně můžete také zadat průhlednost - Opacity či rozostření okrajů - Blur.
vybrat vše Ctrl A
Zarovnání Shift Ctrl A
Tímto nástrojem dosáhnete přesného zarovnání objektů. Vše, co chcete zarovnat, musíte mítoznačeno šipkou (šipka pro objekty F1, pro uzly F2).
duplikovat Ctrl D
odstranit Delete
vzorník barev Shift Ctrl W (pozor Ctrl W je zavřít)
zpět Ctrl Z
historie Shift Ctrl H
uložit Ctrl S
uložit jako Shift Ctrl S
text Ctrl Shift T
Text a jeho úpravy v textovém editoru. Převedení textu na křivku najdete v horní liště v menu Křivka a dáte Objekt na křivku.
vrstvy Ctrl Shift L
Okno pro složitější práci ve vrstvách
Na okraji dokumentu máme pravítka a z nich se vytahují vodítka
(pomocné čáry, které se nevytisknou)
vlastnosti objektu Ctrl Shift O
Pokud máte označený objekt a chcete si ho zamknout použijte toto okno - zaškrtněte zamknout a nastavit. Pro odemčení dejte v horní liště menu
Objekt a Unlock all
nový soubor Ctrl N
Vytvoří se nový soubor s výchozím nastavením
vlastnosti dokumentu Ctrl Shift D
Zde si například zvolíte velikost dokumentu (A4, vizitka 50x90 mm,...)
F3
Lupa, oddalování s klávesou Shift

Menu Křivka
Vyzkoušejte možnosti tohoto menu. Označte černou šipkou objekty, které se z části překrývají a vyberte jednu z možností. Například čtverec a kruh sjednoťte v jeden objekt. Zajímavou grafiku ve stylu kubistické malby získáte následovně. Nakreslíte několik drobných tvarů, pak nakreslíte velký obdélník (vše předchozí překryje)
nebo jiný tvar a umístíte ho dospod. Buď v menu OBJEKT přesunout dospod nebo klávesovou zkratkou (end). Vše označíte černou šipkou a dáte v menu KŘIVKA nástroj Non-Ekvivalence. Pak zrušíte seskupení (Shift+Ctrl+G) Pak dáte v menu KŘIVKA nástroj Rozdělit na části (Shift+Ctrl+K). Znovu zrušíte seskupení (Shift+Ctrl+G). Pak nepotřebné části odmažete (označíte černou šipkou a dáte Delete) a potřebné označíte černou šipkou a dle svého vybarvíte (menu VÝPLŇ A OBRYS (Shift+Ctrl+F)

Návod na kresbu s nástrojem nonekvivalence (pdf)

Malá, stručná tabulka k vytištění (pdf)

Velká tabulka s popisem nástrojů (pdf)

 

Sdílet

 

euvlajka
Projekt Šablony II pro ZUŠ Ledeč

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím