Aktuálně

Aktuální info pro studenty Akademie SEN zde, aktuální informace pro žáky MT čtěte zde.

Storyboard

Co je storyboard?

Po námětu a jeho zpracování do literárního scénáře je storyboard další etapou práce na filmu (animaci, reklamního spotu,..). Je nutným základem pro jeho realizaci.
Při práci na něm se ujasní výtvarný styl, podoba a hra aktérů, ztvárnění prostředí, obrazová a zvuková skladba díla. V konečné podobě by měl být storyboard jakýmsi teoretickým předobrazem budoucího filmu.
V podstatě se jedná o sadu rámečků s obrázky (hrubé skicy, fotografie aj.), které jsou doplněné texty. Více si můžete přečíst pod fotogalerií.

Prázdné malé rámečky na vytvoření storyboardu je zde storyboard-prazdny.pdf
Na internetu najdete mnoho storyboard generátorů, zajímavý můžete po registraci používat zde http://generator.acmi.net.au/storyboard

Pěkný návod na storyboard z Aeroškoly:

storyboard1

storyboard2      storyboard3     storyboard4    storyboard5

Další zajímavé ukázky storyboardů:

Storyboard je základní dokument nejen pro režiséra, ale pro všechny, kteří s ním budou na filmu spolupracovat.

Jak vypadá, co má obsahovat jeho obrazová část a co zvuková?

 • Vypracování obrazové části storyboardu předchází volba animační techniky a výtvarného stylu. Je třeba nakreslit charaktery postav a prostředí. Storyboard je převedení literárního scénáře do audiovizuální filmové řeči.
 • Obraz a zvuk přebírá funkci slov. Nositelem děje jsou aktéři. Na úseky jejich hry, podle její důležitosti pro vývoj vyprávění , je třeba soustředit oči diváka a z tohoto důvodu je třeba předem scény rozdělit na jednotlivé záběry kamery snímající jejich akce.
 • Kamera - zaznamenává a dále zvýrazňuje akci herců
  a) Směr – přímý pohled, nadhled, podhled atd.
  b) Kompozice - umístěním, velikostí herců a formátu.
  c) Pohyb – nájezd, odjezd, švenk, jízda.
 • Střih – jako ostré nebo měkké spojení záběrů
  Směr a pohyb jako spojovací prostředek.
  Pravidlo osy a jeho význam pro orientaci.
  Ostatní způsoby použití střihu.
 • Časování (timing) jednotlivých záběrů dává jak ucelenou vizi celku, tak podklad pro hudebníka, event. doprovodné slovo a produkci.
 • Animace ovšem pracuje s výtvarnými prostředky a kvůli tomu je třeba občas vytvořit a užít obrazovou řeč s gramatikou odlišnou od této, užívané ve všech ostatních filmových žánrech. To platí zejména pro určitý druh krátkých kreslených filmů, kde má už námět výtvarný charakter.
 • Zvuková část a její prostředky:

Hlasový projev - formy jeho užití a výhody a nevýhody pro animovaný film

Komentář může zpestřit a usnadnit situace obtížně sdělitelné pantomimickou hrou, ale přebírá timing sekvencí a je nutné počítat s tím předem při formování obrazu, ve storyboardu, nebo ho nahrávat předem, abychom znali jeho přesnou délku.

Dialog oživí a zplastičtí animované postavy o zvukový projev. Je třeba ho nahrávat vždy před obrazem a počítat s jeho délkou již při vytváření storyboardu. Ovlivní totiž střih i stavbu obrazu.

Hlasový ruch se užívá ne jako sdělení, ale jen k vyjádření okamžitých pocitů animovaných postav.

Hudba a její možnosti pomáhat obrazu
Může mít funkci ilustrační, atmosférotvornou, lyrickou nebo dramatickou.
Její forma, instrumentace a tón určuje vždy základní žánr a náladu filmu.
Nahrává se většinou na střižený obraz, ale s jejími pasážemi je třeba počítat už ve storyboardu.
Výjimkou jsou muzikální nebo taneční čísla, kdy se nahrává předem, rozepisuje okénko po okénku a obraz se tvoří podle ní.
Pozor na autorská práva.

Ruchy – dva druhy
Ruchy jednotlivé akcentují a doplňují akce
Atmosféry jsou dlouhé ruchové plochy, vytvářející prostředí scén a vyplňující zvukové pauzy mezi ruchy jednotlivými v případě, že tuto funkci nepřebírá hudba.

Mix všech zvukových elementů
Smíchání všech částí zvukového doprovodu se dělá po natočení a ozvučení filmu, ale jakousi partituru, ve které se počítá se vzájemnými působením jednotlivých složek, je třeba vytvořit již ve storyboardu.

 

Sdílet

 

euvlajka
Projekt Šablony II pro ZUŠ Ledeč

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím