Aktuálně

Aktuální info pro studenty Akademie SEN zde, aktuální informace pro žáky MT čtěte zde.

SCRIBUS - PROGRAM NA TVORBU TISKOVIN

Slouží k tvorbě a předtiskové přípravě vizitek, plakátů, skládaček, prospektů, časopisů, katalogů, knih,... V programu lze precizně pracovat s textem a umísťovat do dokumentů obrázky (fotografie), grafiky. Ukládá do formátu SLA, pro tisk exportujeme hlavně do formátu PDF a lze také exportovat do formátu EPS a SVG.
V programu lze pracovat velice rychle díky klávesovým zkratkám a také pomocí kliků levým a pravým tlačítkem myši na objekty. Nejdůležitější je okno F2.

Ctrl Z (zpět), Ctrl S (uložit), Ctrl Shift S (uložit jako), Ctrl C (kopírovat), Ctrl V (vložit), Ctrl A (vybrat vše)

R (otočit), Z (lupa – zvětšit náhled, zmenšování pomocí Shift), C (vybrat objekt – bílá šipka)

Nový soubor: Ctrl N
Nastavení dokumentu:
Zvolíme počet a velikost stránek, jejich rozložení (složení), pomocné okraje (neviditelná vodítka) a sloupce. Dále pak jednotky, ve kterých budeme pracovat (milimetry, body,...). Nezapomeneme zvolit SPADÁVKU, což je okraj, na který se tiskne, ale po ořezání dokumentu na čistý formát se tato spadávka odřízne (odpadne). Nastavení dokumentu lze pak kdykoliv upravit, najdete ho v menu Soubor.

V nastavení dokumentu se také spravuje: PDF export, barvy, předtisková kontrola, písma, dělení slov, vodítka,...

TEXTOVÝ RÁMEC (T)
Pro psaní textu musíme vytvořit textový rámec (označen červeným okrajem). Zkratka T. Po dvojkliku se ukáže kurzor a můžeme psát. Upravit obsah rámce také zkratka E. Úprava vlastností zkratka F2.Textový rámec může mít jakýkoliv tvar. Stačí nakreslit obrys beziérovou křivkou nebo vytvořit tvar (ikona nahoře) a kliknout pravým tlačítkem a dát konverze na textový rámec.

OKNO ÚPRAVA VLASTNOSTÍ F2
Toto je nejdůležitější okno pro úpravu textů, obrázků a tvarů, je rozdělené na části:
X, Y, Z – TVAR – SESKUPIT – TEXT – OBRÁZEK – ČÁRA – BARVY

X, Y, Z – zde určujete souřadnice, velikost, hladinu, zamknutí základního rámce

TVAR – po kliknutí na UPRAVIT editujete: uzly beziérových křivek tvarů, zrcadlení a zkosení a otáčení tvarů, obrysovou čáru. V základní nabídce je ještě: zakulacení rohů, obtékání textu
TEXT – v menu text zvolíte Rodinu písma (Arial, Times, Tahoma, Frutiger,...), řez (základní = regular, tučné = bold, velmi tučné = black, slabé = light, nakloněné = italic, zúžené = condensed)

Dále zvolíme velikost, řádkování, rozpaly, zarovnání odstavce. Pro preciznější práci s textem zvolíme menu Pokročilé nastavení . V menu TEXT se také zadává: Barva textu a efekty, okraje, sloupce.

ČÁRA – zde zadáváme tah kolem textového rámce, jeho typ, šířku, rohy

BARVY – zde zadáváme barvu a efekt (přechod, průhlednost) textovému rámci. Editace obrysu nebo výplně se překlikává pomocí malých ikonek. U průhlednosti jsou zde různé režimy směšování.

ZOBRAZIT ŘÍDÍCÍ (SKRYTÉ ZNAKY) najdeme v horní liště v menu Náhled.


VYTVOŘENÍ TVARU (S)
Tvar vytvoříme pomocí ikony v horní liště. Nabízí se základní tvary, ale také speciální (šipky, diagramy, srdíčko, …). Tvar editujeme po stisknutí zkratky F2 podobně, jako textový rámec. Chceme-li z tvaru udělat textový rámec nebo rámec pro umístění obrázku nebo křivkový obrázek klikneme na něj pravým tlačítkem a dáme Konverze na: obrázkový rámec, textový rámec nebo beziérový obrázek.

VYTVOŘENÍ BEZIÉROVY KŘIVKY (B)
Křivku nakreslíme pomocí pera. Křivka se ukončuje kliknutím pravým tlačítkem. Křivka se edituje také pomocí F2. Spojení/rozpojení a editaci uzlů najdeme v mnu TVAR po kliknutí na volbu UPRAVIT stejně jako u textového rámce. Nejdříve musíme kliknout na to, jak chceme uzel upravit (spojit, přidat, upravit táhlo) a pak teprve upravit křivku. Chceme-li z beziérové kresby udělat textový rámec nebo rámec pro umístění obrázku nebo tvar klikneme na něj pravým tlačítkem a dáme Konverze na: obrázkový rámec, textový rámec nebo konverze na mnohoúhelník. Beziérova křivka lze také nakreslit od ruky tužkou, ale vznikne tak mnoho uzlů.

IMPORT VEKTOROVÉHO OBRÁZKU Z PROGRAMU INKSCAPE
Nakreslíme křivkový obrázek v programu Inkscape a uložíme ho ve formátu SVG. Ve Scribusu zvolíme v menu Soubor Importovat a pak Vložit vektorový soubor.

VYTVOŘENÍ ROVNÉ ČÁRY (L)

VYTVOŘENÍ OBRÁZKOVÉHO RÁMCE (I)
Obrázkový rámec vytvoříme pomocí ikony na horní liště nebo z jakéhokoliv tvaru pomocí konverze (pravé tlačítko myši). Pokud chceme do rámce vložit obrázek označíme ho a pak dáme Ctrl I (nebo pomocí pravého tlačítka nebo menu Soubor) dáme Vložit obrázek. Vybereme obrázek a umístíme ho. Obrázek editujeme v Menu Vlastnosti (F2). Tvar a vlastnosti obrázkového rámce editujeme v menu TVAR a X,Y,Z, ale vnitřek tj.
Samotný obrázek v menu OBRÁZEK.
Zde zadáme umístění obrázku v rámci, jeho velikost uvnitř rámce (lze také jen přizpůsobit) a také jeho rozlišení v jednotkách DPI (pro tisk minimálně 300 DPI v aktuální velikosti). Rozšířenou volbou v tomto menu (obrázek) jsou EFEKTY. Zde můžete obrázek rozmazat, zjasnit, zkontrastnit. Vždy se aplikuje ten efekt, který pomoci šipky překlikneme do pravého sloupce tohoto okna. Pro EFEKTY OBRÁZKU je zkratka Ctrl E.
Aktualizaci obrázku najdete v menu Objekt nebo stačí kliknout na obrázek pravým tlačítkem a dát Aktualizovat obrázek. To je důležité v případě, že jste obrázek upravili v jiném programu. Pokud chcete umístit jiný obrázek do toho samého rámce, dáte znovu Vložit obrázek (pravé tlačítko nebo menu Soubor Importovat nebo zkratka Ctrl I).

OBSAH (VNITŘEK) RÁMCŮ lze také upravovat po stisknutí zkratky E.

ZPRÁVU OBRÁZKŮ najdeme v horní liště v menu Extra.

ROZMÍSTĚNÍ A ZAROVNÁNÍ OBJEKTŮ (RÁMCŮ)
Okno najdeme v horní liště v menu Okna.

VRSTVY (F6)
V programu lze pracovat ve vrstvách, menu se otevře po stisknutí zkratky F6 nebo ho najdete v horní liště v menu Okna.

STRÁNKY
Uspořádat stránky najdete v horní liště v menu Okna.

Editovat stránky najdete v horní liště v menu Stránka. Zde můžete vkládat stránky, importovat stránky a spravovat Vlastnosti stránky (velikost, orientace, okraje,...).

ULOŽIT JAKO PDF
Uložení do PDF (tento soubor můžeme poslat bez zdrojů k tisku, každý ho otevře, ale nemůžeme ho již editovat jako soubor SLA) uděláme tak, že v menu Soubor dáme Exportovat do PDF. V oknu pak editujeme volby exportu. Důležité je nezapomenout na Barvy (pro tisk CMYK, nebo pro obrazovku RGB). Ořezové značky najdeme v záložce Předtisková kontrola.

scribus.pdf

 

Sdílet

 

euvlajka
Projekt Šablony II pro ZUŠ Ledeč

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím