Lustr a Slovanská epopej v Praze

Ve středu 10. 10. se žáci multimediální tvorby vypravili do Prahy na festival současné ilustrace Lustr. Odjezd z Ledče nad Sázavou byl vlakem v 6.30 hodin. Na výstavu jsme dorazili v 9 hodin. Festival Lustr probíhá v areálu kampusu FF KU v Hybernské ulici. Prohlídku jsme začali českými autory. Do rozsáhlého labyrintu chodeb a pokojů starého domu si výtvarníci svá díla instalují sami. Nečekejte žádné pasparty, rámy, skla, vitríny, ochranné pásky a hlídače. Díla jsou na sponkách, hřebíčcích na zdi či v prostoru a většinou doplněná nějakou prostorovou instalací, plastikou, ilustrací převedenou do dalšího materiálu (ilustrace již dávno nejsou jen na papíře) nebo světelnou či animovanou projekcí. Techniky ilustrací jsou opravdu pestré: digitální kresba a malba, olej, airbrush, koláž, tempera, kvaš, folie na dřevě, pletenina, ... Po prohlídce české tvorby jsme zamířili na workshop se známou komiksovou kreslířkou Toybox. Toybox se věnuje street artu, ilustraci, komiksu (za komiksovou novelu "Moje kniha Vinnetou" získala cenu Muriel a Zlatou stuhu), pořádá komiksové workshopy pro děti a píše teoretickou knihu o komiksu. Toybox se nám nejdříve představila (udivilo nás, že si nevzala masku, což je jejím zvykem) a přiblížila nám svoji tvorbu. Následovala krátká teorie komiksu a pak jsme začali tvořit! Nejdříve jsme měli napsat jakékoliv slovo a poslat ho sousedovi (např. kolo, guma, mobil, kaktus, filosofie, morče,...). Na slovo jsme pak vytvářeli komiksovou postavu, kterou jsme pojmenovali a připsali k ní, co říká nebo co si myslí. Postavu jsme opět poslali sousedovi. Dostali jsme nový papír a měli ho rozdělit na tří rámečky a začít tvořit strip, kde vystupuje postava, kterou jsme dostali od souseda. Pak jsme své dílko opět poslali dál a pokračovali v dalším stripu. Když měl každý strip svoji pointu, všechna dílka jsme si prohlédli, přečetli a zhodnotili. Některé práce byli velice vtipné a určitě je ve výuce multimédií překreslíme a pak ukážeme na školní výstavě. Metoda a celý workshop se nám moc líbil. Jelikož se workshop trochu protáhl, rychle jsme se občerstvili na zahrádce před kavárnou, nakoupili knihy a začali prohlížet poslední výstavu - instalace zahraničních ilustrátorů. V této části nás velice zaujala instalace složená ze zrcadlových výřezů, které byly na podlaze (dalo se s nimi pohybovat a vytvářet obrazce např. figury) a na které  se dataprojektorem promítalo světlo tak, aby se odrážely na svislou stěnu. Instalace byla velice jednoduchá, ale efektní, protože se z důvodu nestejného odrazu tvary překrývaly a líbil se nám také prvek interaktivity (s tvary jsme si mohli hrát). Ve 13 hodin jsme se odebrali do perly secesní architektury - Obecního domu. Zde na nás už vyhlížel průvodce z GHMP. Společně jsme vstoupili do výstavy 11 pláten ze Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Pláten je celkem 20 (9 je nyní na brněnském výstavišti) a časově na sebe navazují. Průvodce byl velice dobře připraven. Pověděl nám informace o Obecním domě, Alfonsu Muchovi a všech plátnech. Vystavená plátna nám popsal opravdu precizně i se širšími historickými souvislostmi. Některé historické postavy žáci znali (Přemysl Otakar II., Jiří z Poděbrad, Jan Žižka, Jan Hus), ale mnoho často i zásadních věcí z české historie žáci (až na jednoho) vůbec ani netušili a tak doufám, že prohlídka alespoň nějakou měrou přispěla k jejich dovzdělání. Pan průvodce by zapáleně hovořil dál, ale blížil se odjezd vlaku v 15.06 hodin a tak jsme se museli rozloučit a chvátat na vlak. Ve vlaku jsme si sdělovali zážitky a rozhodli se, že si někdy uspořádáme vlastní komiksový dýchánek. Do Ledče jsme plni zážitků vrátili v pořádku v 17.42 hodin.

Markéta Pelikánová

 lustrr1 lustrr2 5 Kral cesky Premysl Otakar II. 1261 copy

https://lustrfestival.cz/

http://www.ghmp.cz/vystavy/4336-alfons-mucha-slovanska-epopej/

lustr

p201807180492601 18071

Lustr
40 českých ilustrátorů 
představí svou tvorbu - 4. 10. 2018 - 10. 10. 2018
Pořadatel: Czech illustrators, Hybernská 4, Praha 1
Festival LUSTR je největší přehlídka současné autorské ilustrace a největší setkání ilustrátorů u nás. Pravidelně prezentuje to nejlepší a nejčerstvější ze současné české a slovenské ilustrace a své místo na něm mají i zahraniční tvůrci.

Alfons Mucha: Slovanská epopej – tematická prohlídka pro školy
cíl a smysl prohlídkyseznámit žáky a studenty s osobností Alfonse Muchy (1860–1939), světově nejproslulejšího českého secesního umělce, který získal díky své originální tvorbě na přelomu 19. a 20. století v Paříži mezinárodní uznání. Podrobněji se budeme věnovat jeho vrcholnému životnímu dílu – Slovanské epopeji (1912–1926), cyklu dvaceti monumentálních pláten, ve kterých symbolicky zachytil dějiny a mytologii Slovanů. Tematické rozpětí Slovanské epopeje sahá od slovanského dávnověku a uctívání pohanských božstev, přes znázornění historicky doložených událostí – důležitých především z myšlenkového a kulturního hlediska – až po závěrečnou vizi Slovanstva pro celé lidstvo. Během prohlídky si detailněji představíme jedenáct vystavených pláten (Petr Chelčický, Jan Ámos Komenský, Král český Přemysl Otakar II, Po bitvě na Vítkově, Husitský král Jiří z Poděbrad, Po bitvě u Grunwaldu, Car Simeon Bulharský, Korunovace srbského cara Štěpána Dušana východořímským císařem, Svatá hora Mont Athos, Přísaha omladiny, Apoteóza „Slovanstvo pro lidstvo“).

Výstava je realizována v prostorách, které jsou spjaty se vznikem Československa a zároveň s dalším dílem Alfonse Muchy, který zde dekoroval Primátorský salónek. Výstavní prostory v Obecním domě patří k nejreprezentativnějším v Praze a jsou svým secesním charakterem velice spřízněné s autorovou dekorativní tvorbou.

 

Sdílet

 

euvlajka
Projekt Šablony II pro ZUŠ Ledeč

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím