Klubík: Vznik a vývoj latinky

Přednáška s promítáním o vzniku a vývoji latinského písma.
V pondělí 11. 3., ve středu 13. 3. a v pátek 15. 3., vždy od 14.15 hodin v učebně multimediální tvorby.

Přednáška seznámí žáky:
s počátky písma ve starověku (Egypt, Féničané)
se vznikem latinky (Řecko, Řím)
s písmem ve středověku (Karolínská minuskule, vznik knihtisku,...)
s vývojem antikvy a významnými typografy od renesance po klasicismus (Bodoni, Didot,...)
s písmy 19. stol.
s nejvýznamnějšími typografy 20. století (Frutiger, Gill Sans,...)

Součástí přednášky bude také ověření znalostí formou typografické hry.

https://vimeo.com/93460614

 

Sdílet

 

euvlajka
Projekt Šablony II pro ZUŠ Ledeč

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím