PŘESUNE SE! Projektový den: Malý novinář s Michaelou Veteškovou

Dílna malého novináře – mediální výchova pro první a druhý stupeň základních škol

Projektový den mediální výchovy rozhlasové novinářky a spisovatelky Michaely Veteškové spojený s její knihou reportážních pohádek „Jak maminka vyprávěla o Českolovensku“
Dílna malého novináře se skládá až ze čtyř vyučovacích hodin. Hodinu praxe střídá hodina teorie a pak dvě hodiny praktického hravého nácviku, ve kterém využíváme pracovní sešit Příručka malého novináře. Během workshopu by měly školáci získat základní přehled o českém mediálním prostředí a nechat se inspirovat se praktickými radami, které mohou využít i mimo školní lavice například rady, jak snadněji vyslovovat nebo číst složitější slova, jak správně formulovat otázku a jak vést rozhovor, umět si zapamatovat přečtené informace a pracovat s nimi v dalším dialogu. Podtextem této Dílny je také snaha podnítit školáky ke kritickému myšlení.
První hodinu si hrajeme!
Princip Dílny malého novináře je velmi prostý – s dětmi si hraji na malé novináře. Děti se usadí na tiskové konferenci, dostanou Průkazky malého novináře a seznámí se s hosty konference a dřív než s nimi natočí rozhovor na opravdový rozhlasový mikrofon, tak se rozmluví, připomenou si, že je třeba se před zahájením rozhovoru představit a o rozhovor požádat… A že neví, na co se ptát? Pomocníkem je jím knížka Jak maminka vyprávěla o Československu, ve které vystupují právě hosté tiskové konference. Proto si děti nalistují některou z pohádek, a protože jsou patřičně rozmluvené, nahlas před publikem kousek pohádky přečtou, aby věděly, na co se třeba ptát…
Druhou hodinu si povídáme a vzděláváme se!.
Po hodině hry na novináře, přijde na řadu teorie – seznámím je s rozdělením médií na soukromá a veřejnoprávní, objasním jim postup novinářů pracujících v televizi, v tištěných médiích a v rádiích.
Vedeme diskusi o tom, jak oni sami vnímají mediální prostředí.
Třetí a čtvrtou hodinu se sami staneme na chvíli redaktory
Školáci zkusí napsat zprávu, komentovat určitou situaci, v týmech natočit rozhovor na určité téma.
Během této lekce vyplňují úkoly v Příručce malého novináře, podle zdatnosti žáků můžeme také vytvořit rozhlasovou reportáž vhodnou k vysílání na Rádiu JUNIOR Českého rozhlasu.

 

Sdílet

 

euvlajka
Projekt Šablony II pro ZUŠ Ledeč

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím