Písmo, přednáška

Přednáška s promítáním a hrou v multimediální učebně.
V pátek 19. 10. od 14.30 hodin.


Nejdříve se dozvíte, jak se z obrázků staly znaky pro hlásky, jak vznikla řecká alfabeta. Sami budete moci vývin jednotlivých znaků porovnat. Poodhalíme také skrytý původní význam jednotlivých písmenek.

Naučíte se také používat základní pojmy (správné pojmenování).

Pak budeme na obrazových ukázkách abeced sledovat vývoj latinky od starověku až po 20. století, popíšeme si charakteristickou písmovou kresbu pro jednotlivá slohová období a zmíníme si některé osobnosti, které k vývoji písma významně přispěly.

Nakonec si zahrajeme hru (ve dvojicích nebo skupinkách), díky které si ověříte nově získané znalosti a dovednosti.

Písmo Podrobnosti o přednášce

 

Sdílet

 

euvlajka
Projekt Šablony II pro ZUŠ Ledeč

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím