Výtvarná tvorba

Přípravná výtvarná výchova

(pro žáky od 6 let)

- pomáhá dětem na 1. stupni ZŠ v rozvoji jemné motoriky a soustředění. Rozvíjí výtvarné cítění a myšlení dětí, dětskou fantazii a učí pracovat různými prostředky a technikami.

Výtvarná tvorba

(pro žáky od 7 let)

- podporuje tvůrčí přístup k výtvarnému umění pomocí plošných technik (malba, kresba, grafika, kombinované tech.,...) a prostorových technik (keramika, zpracování různých druhů materiálů). Zahrnuje též navrhování a realizaci vybraných návrhů (v ploše i v prostoru) ve vyšších ročnících.

 

Sdílet

 

euvlajka
Projekt Šablony II pro ZUŠ Ledeč

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím